Banner

Phấn đấu năm 2021, tất cả người cao tuổi đều có Bảo hiểm Y tế

Thứ Ba, 19/01/2021, 08:38 [GMT+7]

(TTV)- Theo rà soát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện còn hơn 500.000 người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo chưa có bảo hiểm y tế.

Năm 2020, cả nước có gần 13 triệu người cao tuổi, chiếm 12% dân số, trong đó khoảng 1,98 triệu người trên 80 tuổi, gần 7,7 triệu người cao tuổi sống ở nông thôn. Hiện còn hơn 500.000 người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo chưa có bảo hiểm y tế.

Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cho từng đơn vị nhằm thực hiện thành công mục tiêu triển khai hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 5% số người cao tuổi thuộc diện nghèo trong năm 2021.

Theo THNM 19/1/2021

.