Banner

Thanh Hóa: Còn khoảng 5.000 hộ sinh sống ở vùng nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ ống lũ quét

Thứ Sáu, 22/01/2021, 08:44 [GMT+7]

(TTV) - Theo số liệu rà soát, thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 5.000 hộ dân sinh sống trong vùng nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.  

 

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống trong vùng lũ ống và lũ quét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã đề xuất thực hiện dự án: "Di dân khẩn cấp, trọng điểm vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại 11 huyện miền núi. Dự kiến thời gian thực hiện dự án trong 2 năm 2021 - 2022, trong đó năm 2021 thực hiện trên phạm vi 6 huyện trọng điểm gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân. Năm 2022 triển khai thực hiện tại các huyện miền núi còn lại của tỉnh. Cũng theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, nguồn kinh phí tổ chức thực hiện dự án sẽ được lấy từ ngân sách tỉnh. Để hạn chế thiệt hại về người do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt dự án để triển khai thực hiện.

Theo Bản tin THNM/TTV

.