Banner

Thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV Sầm Sơn 2

Thứ Sáu, 22/01/2021, 08:41 [GMT+7]

        (TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV Sầm Sơn 2.  

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến cải tạo đường dây 110kV từ TBA 110kV Thành phố - TBA 110kV Sầm Sơn: Đoạn tuyến từ ĐĐ-G1-G7 có chiều dài tuyến khoảng 10,7km, được cải tạo từ 01 mạch lên 02 mạch, loại đường dây trên không, hướng tuyến sau cải tạo trùng với tim tuyến đường dây 110kV hiện trạng; Đoạn tuyến từ G7-ĐC có chiều dài tuyến khoảng 1,4km, được cải tạo từ 01 mạch lên 02 mạch, hướng tuyến được cải dịch đi dọc trên hành lang cây xanh ven sông Rào, trên địa bàn các thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn.

- Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Sầm Sơn 2: Đấu nối tại khoảng giữa đoạn G7-DC đường dây 110kV từ TBA 110kV Thành phố - TBA 110kV Sầm Sơn đến xà Pooctich TBA 110kV Sầm Sơn 2 (G7A-G13A-TBA), có chiều dài tuyến khoảng 2,88km, tuyến gồm 02 mạch, loại đường dây trên không, sử dụng cột thép đơn thân. Hướng tuyến đi trên giải phân cách tuyến đường ven biển đang xây dựng, cắt qua Đại lộ Nam Sông Mã trên địa phận thành phố Sầm Sơn.

- Thống nhất vị trí đặt trạm 110kV Sầm Sơn 2: Đặt trên khu đất hiện trạng là đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Tổng diện tích xây dựng trạm dự kiến 8.500 m2 . Vị trí khu đất được quy hoạch là đất chức năng bến xe hỗn hợp (ký hiệu BX-P, lô số 01) của Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sầm Sơn đến năm 2040 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 17/7/2017.

(vị trí tuyến, tọa độ các góc lái, vị trí trạm biến áp được thể hiện trên bản đồ do đơn vị tư vấn lập, được các ngành, đơn vị, địa phương thống nhất gửi kèm văn bản nêu trên của Sở Công Thương).

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND thành phố Sầm Sơn thỏa thuận chi tiết vị trí đặt trạm 110kV Sầm Sơn 2 trong khu đất được quy hoạch là đất chức năng bến xe hỗn hợp nêu trên theo hướng ưu tiên vị trí của bến xe khi được đầu tư xây dựng có hướng tiếp cận thuận lợi với mặt đường ven biển và Đại lộ Nam Sông Mã.

3. Giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn cập nhật hướng tuyến đường dây 110kV và vị trí TBA 110kV Sầm Sơn 2 vào các quy hoạch trên địa bàn quản lý; phối hợp với đơn vị tư vấn, chủ đầu tư trong quá trình thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và thi công thực hiện dự án.

4. Khi thỏa thuận chi tiết, cắm mốc trên thực địa và trong quá trình thiết kế kỹ thuật, yêu cầu Chủ đầu tư công trình, đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương liên quan để tuyến đường dây phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hạ tầng trong khu vực và quy định của pháp luật./.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.