Banner

Hà Trung quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021

Thứ Hai, 22/02/2021, 20:00 [GMT+7]

(TTV)- Để khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi, ngay trong năm 2021, huyện Hà Trung đã đặt quyết tâm chính trị cao trong thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên thức trong thực thi công vụ và tạo khí thế thi đua lao động sản xuất nhằm đạt và vượt các mục tiêu, chương trình đề ra. 

Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam đang tạo việc làm cho 7.500 lao động tại huyện Hà Trung. Do làm tốt công tác phòng dịch, ngay từ đầu năm, công ty đã có nguồn hàng đảm bảo cho hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của địa phương là động lực quan trọng để công ty tiếp tục tuyển dụng thêm 4.000 lao động, vận hành thành công dây chuyển đầu tư mới trong thời gian sớm nhất.

Vốn là lĩnh vực có thế mạnh của huyện, trong năm nay, huyện Hà Trung sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung theo chuỗi giá trị. Và gần dân, lắng nghe tiếng nói của nông dân sẽ là căn cứ để các cấp chính quyền chủ động, linh hoạt trong xây dựng và thực hiện kế hoạch  tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tuyên truyền để nông dân nắm bắt chủ trương của huyện, chủ động tích cực tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng, nâng cao hiệu quả sản xuất trên từng đơn vị diện tích,  sản xuất gắng với nhu cầu thị trường. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, ngay trong những ngày đầu, trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, huyện Hà Trung đã phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp nắm bắt tình hình cơ sở trên tất cả các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với phát động các  các phong trào thi đua để từng tập thể, đơn vị, cá nhân đều có mục tiêu phấn đấu thực hiện cụ thể.

Với phương châm hành động “Kỷ cương – Kỷ luật – Hành động – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hiệu quả”, song với  việc phòng chống dịch COVID, huyện Hà Trung đang quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Theo Thời sự tối 22/02/2021

.