Banner

Thanh Hóa: 80 dự án được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các huyện nghèo

Thứ Hai, 01/03/2021, 09:26 [GMT+7]

(TTV) - Giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư 80 dự án, gồm 32 dự án hoàn thành, 11 dự án chuyển tiếp, 34 dự án khởi công mới và 3 dự án chuẩn bị đầu tư.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 54 dự án. Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển của Tiểu dự án là hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là gần 1.230 tỷ đồng, vốn ngân sách của tỉnh là hơn 37 tỷ đồng. Kết quả đã đầu tư xây mới, nâng cấp khoảng 200 km đường giao thông nông thôn, cung cấp nước tưới cho khoảng 300 ha đất sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất cho 2 trường học và 3 trung tâm dạy nghề cấp huyện, hoàn thành 1 công trình điện, 1 phòng khám đa khoa, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh.

BT Cẩm Thơ - Bản tin Thanh Hóa ngày mới/TTV

 

.