Banner

Công nhận xã "đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thứ Năm, 08/04/2021, 10:44 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc công nhận xã "đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 cho 06 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

1. Xã Tế Nông, huyện Nông Cống;

2. Xã Công Chính, huyện Nông Cống;

3. Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc;

4. Xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc;

5. Xã Hà Tiến, huyện Hà Trung;

6. Xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và được hỗ trợ 500 triệu đồng/xã theo quy định tại Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.