Banner

Thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 08/04/2021, 12:10 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Công an tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị để rà soát, thống kê, lập danh sách cụ thể số lượng người từ đủ 14 tuổi chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn toàn tỉnh (cả thường trú và tạm trú) theo từng thôn, xóm, bản, làng, xã, phường, thị trấn, doanh trại, trường học, nhà máy, cơ quan, doanh nghiệp…

- Nắm chắc cơ cấu, đặc điểm dân cư của từng địa bàn, trên cơ sở rà soát, lập danh sách có phương án bố trí, sắp xếp khoa học trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đạt hiệu quả cao nhất và người dân không phải chờ đợi lâu, theo phương châm “không để máy chờ người, không để người chờ máy”.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến từng khu phố, thôn, xóm, làng, bản… kết hợp công tác vận động quần chúng để huy động được nhân dân tự giác, tích cực đến làm căn cước công dân.

- Huy động lực lượng, phương tiện tiến hành cấp căn cước công dân trên địa bàn toàn tỉnh; thành lập các tổ cấp lưu động đến tận thôn, xóm, làng, bản để tiến hành thu nhận hồ sơ; thực hiện làm 03 ca tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ...); tối thiểu làm 18 tiếng/ 01 ngày thậm chí chia ca làm “xuyên đêm” nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và phục vụ nhân dân với tinh thần “chưa hết dân, chưa hết việc”.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ; có phương án sắp xếp lực lượng, thời gian (chia ca, kíp) thực hiện phù hợp, khoa học, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ và nâng cao hiệu quả thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

- Thành lập các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo làm tổ trưởng trực tiếp phụ trách các địa bàn để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, động viên CBCS và kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện để tham mưu, đề xuất tháo gỡ, giải quyết.

- Phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí tại địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn, hệ thống tuyên truyền cơ sở thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời về nội dung triển khai cấp căn cước công dân của lực lượng Công an trên toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết của việc làm thẻ căn cước công dân gắn chíp để đề nghị các nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone... đăng tin nhắn tuyên truyền đến người dân.

3. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường thời lượng tuyên truyền các tin, bài trên các ấn phẩm và phương tiện thông tin đại chúng về đợt cao điểm cấp căn cước công dân để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần và thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh để ủng hộ, chia sẻ và phối hợp lực lượng Công an trong thực hiện 02 Dự án, đặc biệt là việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

4. Sở Tư pháp

Chỉ đạo phòng, ban tư pháp cấp huyện, cấp xã giải quyết hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong công tác đăng ký, cải chính hộ tịch, điều chỉnh thông tin sai lệch trong các loại giấy tờ của công dân; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nhất là phiếu DC02), để công dân đủ điều kiện làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước công dân.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Yêu cầu 100% Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý phải phối hợp với lực lượng Công an trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách cán bộ, công nhân viên chức chưa được thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp; sắp xếp thời gian, công việc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trước 30/4/2021.

- Phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền về triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân cấp căn cước công dân trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ, trọng tâm là kinh phí tuyên truyền; mua sắm máy móc, thiết bị; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm thêm các ca kíp ngoài giờ.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Huy động cán bộ thuộc các tổ chức đoàn thể của xã, cán bộ chủ chốt (trưởng thôn, công an viên, mặt trận, thôn đội trưởng, thanh niên, phụ nữ...) tại địa bàn cơ sở (thôn, xóm, làng bản...) tham gia hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác cấp thẻ căn cước công dân lưu động trên địa bàn.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan với nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, địa bàn dân cư để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân khẩn trương phối hợp với lực lượng Công an để hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trước ngày 30/4/2021.

- Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an mua sắm, máy móc, thiết bị, bồi bưỡng cho các lực lượng tham gia đợt cao điểm cấp căn cước công dân ở cơ sở.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.