Banner

Thông báo thanh lý phá dỡ tài sản, hạng mục: Nhà đặt máy phát điện và nhà thể thao

Thứ Hai, 28/06/2021, 16:25 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-PTTH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa về việc thanh lý tài sản, Hội đồng thanh lý tài sản Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý như sau:  

1. Tổ chức thực hiện thanh lý tài sản:

Đơn vị bán thanh lý tài sản: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Địa chỉ tài sản thanh lý: Số 08, đường Hạc Thành, Phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tài sản thanh lý, phá dỡ: Nhà đặt máy phát điện và nhà thể thao

Giá gói thầu phá dỡ: 8.143.000đ

Giá bán vật tư thu hồi: 7.931.000đ

2. Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp tiền đặt cọc và lựa chọn người mua tài sản thanh lý:

Thời gian xem tài sản, đăng ký (đơn đăng ký + phương án phá dỡ, thu hồi vật tư, giải phóng mặt bằng) và nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 26/6/2021 đến 16h00 ngày 06/7/2021 (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật - trong giờ hành chính);

Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản 09 giờ ngày 07/7/2021.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, địa chỉ Đại lộ Hùng Vương, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa.

3. Thời gian thực hiện gói thầu tháo dỡ, thu hồi vật tư, bán thanh lý:

Người được chọn mua tài sản thanh lý phải thực hiện việc tháo dỡ và giải phóng mặt bằng trong khoảng thời gian từ 10/7/2021 - 17/7/2021.

4. Quy định những người sau đây không được tham gia mua tài sản:

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b. Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định; đánh giá lại giá trị tài sản;

c. Cha, mẹ, vợ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.

4. Chi tiết liên hệ:

Hội đồng thanh lý tài sản Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0934606777 (gặp anh Nguyễn Văn Long) 

Thông báo này được đăng trên Website và niêm yết trên bảng tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

TTV

.