Banner

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19

Thứ Ba, 26/10/2021, 11:49 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

 

Để kịp thời hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát cho trẻ em bị ảnh hưởng và trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện kịp thời các nội dung tại công văn số: 16619 /UBND-VX.

 

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.