Banner

Thanh Hoá có 21 Hợp tác xã tham gia xây dựng sản phẩm OCOP

Thứ Bảy, 27/11/2021, 08:44 [GMT+7]

(TTV)- Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Thanh Hoá đã có 21 hợp tác xã tham gia xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa, với 27 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 - 4 sao.

Những sản phẩm này đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của thành viên và hướng hợp tác xã đến quy mô sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm khoảng 50 hợp tác xã nông nghiệp sở hữu sản phẩm OCOP.

Việc tham gia Chương trình OCOP sẽ góp phần nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Theo Lan Anh/THNM 27/11/2021

.