Banner

Thanh Hóa công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Sáu, 03/12/2021, 14:40 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Các Sơn, thị xã Nghi Sơn; Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy; Cán Khê, huyện Như Thanh; Cát Tân, huyện Như Xuân. 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Đông Minh, huyện Đông Sơn; Vạn Hòa, huyện Nông Cống; Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc; Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa; Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa. Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Trường Sơn, huyện Nông Cống.

Mô hình trồng rau theo hướng VietGAP tại xã Trường Sơn, huyện Nông Cống
Mô hình trồng rau theo hướng VietGAP tại xã Trường Sơn, huyện Nông Cống.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và được hỗ trợ 500 triệu đồng/xã. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và được hỗ trợ 600 triệu đồng/xã. Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” và được hỗ trợ 700 triệu đồng/xã theo quy định.

Xem Quyết định tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

 

.