Banner

Xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu - hướng đi bền vững, hiệu quả

Thứ Sáu, 03/12/2021, 18:34 [GMT+7]

(TTV) - Trong 2 năm 2017 -2018, Thanh Hóa đã triển khai xây dựng 6 mô hình thí điểm thôn, bản Nông thôn mới kiểu mẫu dầu tiên ở các huyện miền núi, trung du và đồng bằng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 46 thôn, bản đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 26% kế hoạch, tạo nền tảng bền vững để xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Tháng 8/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành bộ tiêu chí thôn, bản Nông thôn mới kiểu mẫu gồm 14 tiêu chí. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã phát động phong trào thi đua xây dựng thôn, bản Nông thôn mới kiểu mẫu sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Tùy điều kiện thực tế, các huyện, thị xã, trong tỉnh đã rà soát, lựa chọn các thôn đăng ký triển khai thực hiện và có chính sách hỗ trợ. Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư là chính, chương trình được cán bộ và nhân dân các thôn tích cực ủng hộ, thống nhất cao.

Theo thống kê từ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, ở các thôn, bản đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân của người dân đều đạt từ 50 đến 70 triệu đồng/năm. Trung bình mỗi thôn xây dựng được hơn 10 vườn mẫu, hàng chục vườn hộ cho thu nhập cao; người dân được hỗ trợ phát triển các ngành nghề nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 95%; cảnh quan môi trường nông thôn được chỉnh trang sáng, xanh, sạch, đẹp… 

Theo Bản tin 18h30, ngày 3/12/2021

.