Banner

Phê duyệt hỗ trợ kinh phí đối với 112 cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo

Thứ Sáu, 21/01/2022, 23:45 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, hỗ trợ một lần sau khi nhận văn bằng tốt nghiệp sau đại học và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Tổng số đối tượng được hỗ trợ là 112 người; trong đó Phó Giáo sư gồm 6 người; Tiến sĩ gồm 13 người; Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II gồm 9 người; Thạc sĩ; bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, y tế công cộng chuyên khoa cấp I gồm 84 người. Tổng kinh phí hỗ trợ là 2,9 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa chưa phân bổ trong dự toán năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan, thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung dự toán kinh phí cho các đơn vị thụ hưởng để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định kinh phí đề nghị phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tổng hợp, thẩm định, tham mưu đề xuất đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Sở Y tế, UBND huyện Thiệu Hóa, Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

 
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa
.