Banner

Quản lý, sử dụng kết quả lao động của cơ sở giáo dục bắt buộc

Thứ Sáu, 21/01/2022, 18:39 [GMT+7]

Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kết quả lao động, học nghề của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

 

Trích 38% chi hỗ trợ đầu tư trở lại cho cơ sở giáo dục bắt buộc phục vụ việc tổ chức lao động, giáo dục, dạy nghề cho trại viên
Trích 38% chi hỗ trợ đầu tư trở lại cho cơ sở giáo dục bắt buộc phục vụ việc tổ chức lao động, giáo dục, dạy nghề cho trại viên

Dự thảo nêu rõ quy định quản lý, sử dụng kết quả lao động của cơ sở giáo dục bắt buộc. Cụ thể, kết quả lao động của cơ sở giáo dục bắt buộc là phần chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động tổ chức lao động và được phân phối, sử dụng như sau:

1- Trích 10% hỗ trợ ăn, uống, sinh hoạt cho trại viên. Căn cứ vào mức kinh phí được trích, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc quyết định bổ sung mức ăn, uống, sinh hoạt hàng ngày cho trại viên.

Đối với trại viên lao động làm thêm giờ, lao động ngày nghỉ được hưởng tiêu chuẩn ăn bằng 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường (trong đó có 01 tiêu chuẩn ăn ngày thường do Ngân sách nhà nước đảm bảo) cho mỗi trại viên. Tiêu chuẩn ăn thêm này, nếu không sử dụng hết theo quy định, trại viên được gửi cho thân nhân hoặc gửi cơ sở giáo dục bắt buộc nơi quản lý, sử dụng theo quy định hoặc nhận lại sau khi chấp hành xong biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Trường hợp đã trích đủ mức ăn bổ sung theo quy định mà còn dư kinh phí thì Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng xem xét, quyết định chi khoản kinh phí còn dư này mua các vật dụng sinh hoạt phục vụ chung cho trại viên ở các cơ sở giáo dục bắt buộc và phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và đúng đối tượng được thụ hưởng.

2- Trích 5% lập Quỹ hòa nhập cộng đồng để chi hỗ trợ cho trại viên khi hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: chi tư vấn giáo dục, giáo dục pháp luật, tư vấn nghề nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng.

3- Trích 15% chi trả một phần công lao động của trại viên trong quá trình chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; trại viên được sử dụng số tiền này theo quy định, gửi cho thân nhân hoặc gửi cho cơ sở giáo dục bắt buộc quản lý và được nhận lại sau khi chấp hành xong biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

4- Trích 15% bổ sung Quỹ phúc lợi của cơ sở giáo dục bắt buộc để thực hiện các hoạt động hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trại viên khi ốm đau, không có thân nhân đến thăm, khi gặp rủi ro, tai nạn lao động; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ khi bị bệnh, rủi ro, tai nạn lao động; hỗ trợ hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của trại viên, cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ các hoạt động phúc lợi khác của cơ sở giáo dục bắt buộc.

5- Trích 15% bổ sung Quỹ khen thưởng của cơ sở giáo dục bắt buộc. Trong đó, 8% chi khen thưởng cho trại viên có thành tích trong lao động và học tập. Trại viên được sử dụng theo quy định, gửi cho thân nhân hoặc gửi cơ sở giáo dục bắt buộc quản lý và được nhận lại sau khi chấp hành xong biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 7% chi khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ của cơ sở giáo dục bắt buộc có thành tích trong việc quản lý, giáo dục trại viên và quản lý tổ chức lao động.

6- Trích 2% nộp về Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để làm quỹ khen thưởng chung và chi hỗ trợ hoạt động quản lý, tổng kết, sơ kết, tập huấn hằng năm của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

7- Trích 38% chi hỗ trợ đầu tư trở lại cho cơ sở giáo dục bắt buộc phục vụ việc tổ chức lao động, giáo dục, dạy nghề cho trại viên; nâng cao tay nghề cho trại viên chuẩn bị hết thời hạn thi hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

.