Banner

59/63 tỉnh sáp nhập trung tâm dân số vào trung tâm y tế huyện

Thứ Sáu, 20/05/2022, 08:59 [GMT+7]

Trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Bộ Y tế có đề cập đến việc sắp xếp, bố trí mô hình trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó, đến nay 100% đơn vị cấp huyện có trung tâm y tế huyện, trong đó 59/63 tỉnh đã sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế huyện.

Chỉ còn 4 tỉnh đang giữ mô hình trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cấp huyện. Cũng theo Bộ Y tế, đã có 61/63 địa phương quy định Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển trung tâm y tế huyện từ UBND cùng cấp về Sở Y tế quản lý từ năm 2020. Còn 2 địa phương đang giao UBND cấp huyện quản lý trung tâm y tế huyện là Bình Phước và Hà Tĩnh. Đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn: Có 62/63 địa phương quy định trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị y tế thuộc trung tâm y tế huyện. Riêng tỉnh Quảng Ninh đang giao phòng y tế quản lý.

Theo Hương Quỳnh/THNM 20/5/2022

.