Banner

Phân cấp đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thứ Năm, 19/05/2022, 14:45 [GMT+7]

(TTV) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 21/5/2022, việc đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện phân cấp như sau:  

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ mooc, sơ mi rơ mooc và các loại xe có kết cấu tương tự

Phòng Cảnh sát giao thông đăng ký, cấp biển số các loại xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh nước ngoài trên tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của Cục Cảnh sát giao thông được quy định tại khoản 3, điều 3, Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an).

Phân cấp cho Công an các huyện, thị xã, thành phố (trừ Công an Thành phố Thanh Hóa) đăng ký, cấp biển số đối với các phương tiện nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông).

Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự

Phân cấp cho Công an các huyện, thị xã, thành phố đăng ký, cấp biển số các loại xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Phân cấp cho 68 đơn vị Công an cấp xã  đăng ký, cấp biển số các loại xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để các tổ chức, cá nhân trong tỉnh khi làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ biết, thực hiện

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa

 

 

.