Banner

Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" năm 2021

Thứ Hai, 29/06/2020, 05:35 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021, tỉnh Thanh Hóa.

 

Múa trò Xuân Phả
Múa trò Xuân Phả

Theo đó, thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021, tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Tiến sỹ Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên Hội đồng. 4. Ông Đỗ Trọng Hùng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Ủy viên Hội đồng.

5. Ông Cầm Bá Tường, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Ủy viên Hội đồng;

6. NSƯT Nguyễn Ngọc Quyền, Chánh Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa - Ủy viên Hội đồng.

7. Mời Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Tạo, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa - Ủy viên Hội đồng.

8. Mời ông Cao Sơn Hải, Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Ủy viên Hội đồng.

9. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh - Ủy viên Hội đồng.

10. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Hội đồng.

11. Bà Bùi Thị Tuyết, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Hội đồng.  

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.