Banner

Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Động Từ Thức xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thứ Năm, 02/07/2020, 20:42 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh vừa có quyết định về việc Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Động Từ Thức xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung cụ thể như sau:

 

Động Từ Thức, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Động Từ Thức, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Động Từ Thức, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- UBND huyện Nga Sơn có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Khu du lịch cấp tỉnh Động Từ Thức, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Nga Sơn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển Khu du lịch cấp tỉnh Động Từ Thức theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 2/7/2020.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.