Banner

Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Bá Thước

Thứ Bảy, 17/10/2020, 22:17 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trực thuộc UBND huyện Bá Thước. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Bá Thước thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, có ý kiến thống nhất bằng văn bản về kết quả trúng tuyển viên chức; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Số lượng cần tuyển dụng: 03 người (Vị trí việc làm: 01 phụ trách thông tin, tuyên truyền; 01 phụ trách di tích, du lịch; 01 phụ trách văn hóa, văn nghệ).

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

 
.