Banner

Đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Đền Xuân Đài, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn.

Thứ Ba, 23/02/2021, 10:32 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Tờ trình của UBND huyện Nga Sơn về việc xin chủ trương đầu tư dự án: Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Xuân Đài, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn; trên cơ sở tham mưu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Đền Xuân Đài, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn từ nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác. Giao UBND huyện Nga Sơn chỉ đạo UBND xã Nga Thủy (chủ đầu tư) lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa.

Cổng Đền Xuân Đài, xã Nga Thủy thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
Cổng Đền Xuân Đài, xã Nga Thủy thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện Nga Sơn, UBND xã Nga Thủy triển khai thực hiện việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh./.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.