Banner

Tuyên truyền cổ động phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Bảy, 11/09/2021, 11:32 [GMT+7]

(TTV) - Dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp,  Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền cổ động nhằm tăng cường thông tin về tình hình dịch, bệnh; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, chung tay phòng chống dịch bệnh.  

 

Những ngày qua, xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa tỉnh thường xuyên tuyên truyền trên các tuyến đường của thành phố Thanh Hóa, cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về dịch, bệnh COVID-19, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Trung tâm cũng đã thiết kế, lắp đặt nhiều cụm pa-nô, treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động phòng, chống dịch ở các địa bàn trọng điểm; cung cấp tài liệu, nội dung tuyên truyền, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 27 huyện, thị, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng địa bàn dân cư.

Hiện nay, Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng đã xây dựng các hoạt cảnh chèo, tiểu phẩm, chương trình ca nhạc lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch để tổ chức tập luyện, thu âm, cung cấp cho Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch ở các địa phương phát trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Sự nỗ lực trong việc đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền của Trung tâm sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân ở từng địa bàn dân cư trong công tác phòng, chống dịch. 

Theo Bản tin THNM/TTV

.