Banner

Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ Năm, 07/10/2021, 21:26 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ, giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Số lượng viên chức cần tuyển: 28 người.

Vị trí việc làm tuyển dụng: Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa: Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp (mã số: 01.003): 01 người.

Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn: 05 người; Vị trí việc làm Diễn viên hạng IV (mã số: V.10.04.15): 04 người (trong đó, diễn viên kịch: 02 người; diễn viên múa: 02 người); Vị trí việc làm Kế toán viên (mã số 06.031): 01 người.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống: 09 người; Vị trí việc làm Diễn viên hạng IV (mã số: V.10.04.15): 05 người; Vị trí việc làm Hành chính - tổng hợp (mã số: 01.003): 02 người; Vị trí việc làm Kế toán viên (mã số 06.031): 01 người; Vị trí việc làm Văn thư, lưu trữ (Văn thư viên trung cấp, mã số: 02.008): 01 người.

Trung tâm Văn hóa tỉnh: 03 người; Vị trí việc làm Hành chính - tổng hợp (mã số: 01.003): 01 người; Vị trí việc làm Phương pháp viên hạng III (mã số: V.10.06.20): 02 người.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa: 03 người; Vị trí việc làm Thuyết minh viên hạng III (Hướng dẫn viên Văn hóa hạng III, mã số: V.10.07.23): 01 người; Vị trí việc làm Di sản viên Văn hóa hạng III (mã số: V.10.05.17): 01 người; Vị trí việc làm Thủ quỹ kiêm thủ kho hạng IV (mã số: 01.005): 01 người.

Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng: 04 người; Vị trí việc làm Nghiệp vụ chiếu phim hạng III: 01 người; Vị trí việc làm Thuyết minh phim hạng III: 01 người; Vị trí việc làm Kỹ thuật chiếu phim hạng IV: 02 người.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ: 03 người; Vị trí việc làm Hành chính - tổng hợp hạng III (mã số 01.003): 02 người; Vị trí việc làm Di sản viên hạng III (mã số: V.10.05.17): 01 người.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.