Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa
date

Gần 900 m dải phân cách trên Quốc lộ 1A qua huyện Tĩnh Gia chưa lắp tấm chống lóa  (Cập nhật: 2017-11-10 15:13:58, Lượt xem605)