Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa
date

Nhiều diện tích rau màu bị mất trắng do mưa lũ  (Cập nhật: 2017-10-15 08:48:55, Lượt xem8604)