Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức các hoạt động tại Liên hoan PT-TH tỉnh lần thứ XIII, năm 2017

Thông báo số 3 về Liên hoan Phát thanh, truyền hình tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII, năm 2017

Trailer Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII năm 2017

Bế mạc liên hoan PT - TH Thanh Hóa lần thứ XII - năm 2016.

THÔNG BÁO SỐ 2

THÔNG BÁO SỐ 1

Quyết định Thành lập Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa lần thứ XIII năm 2017

1