Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn

Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác xây dựng Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn

1