Thu giữ cả "kho" thiết bị siêu nhỏ sử dụng cho việc gian lận thi cử - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date