Công tác cán bộ quyết định sự phát triển đi lên của tỉnh - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Công tác cán bộ quyết định sự phát triển đi lên của tỉnh

Đăng lúc: 19:43:35 12/01/2018 (GMT+7)

(TTV) - Ngày 12.1, đến dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh,tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vai trò quyết định của công tác cán bộ đối với sự phát triển đi lên của tỉnh và yêu cầu: Ngành Tổ chức xây dựng đảng phải thực sự là chỗ dựa vững chắc, là cánh tay mạnh của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và đông đủ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh.

congtac.jpg

Năm 2017 là năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh phải thực hiện một khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng cao, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực và đổi mới, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và ban tổ chức cấp uỷ các cấp đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ công tác thường xuyên.

Nổi bật là ngành đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tạo sự lan toả trong đời sống chính trị - xã hội về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham mưu ban hành hướng dẫn về kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.

Năm qua, ngành đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 ( 2016 – 2021) và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 ( 2021 – 2026) với chất lượng tốt, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có tính liên thông, động, mở.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện một bước về thể chế trong công tác cán bộ của cả cấp uỷ và khối cơ quan Nhà nước, góp phần chấn chỉnh những sai sót về công tác cán bộ trong thời gian qua ở các ngành, địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, đã tham mưu ban hành văn bản quy định khung số lượng cấp phó các phòng thuộc sở, cấp phó các phòng thuộc UBND cấp huyện. Tỉnh Thanh Hoá chính là một trong những tỉnh đầu tiên ban hành các văn bản này để khắc phục những tồn tại, hạn chế.  

Một kết quả nổi bật nữa là ngành đã tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2020 và có đến 7 huyện chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương nhất thể hoá chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn như: huyện Quan Sơn đạt 100%, Như Xuân đạt 88,52%, Quảng Xương đạt 85,16%, Quan Hoá đạt 82,93%, Yên Định đạt 77,18% và Mường Lát đạt 56,67%... Đây chính là cơ sở, là kinh nghiệm để ngành tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương VI khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2017, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Năm 2017, là một năm ngành Tổ chức xây  dựng Đảng phải chịu nhiều sức ép, khi công tác cán bộ tiếp tục là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Một năm mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quy định trong công tác cán bộ. Đây cũng là năm Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn chỉnh thể chế trong công tác cán bộ cả đối với khối Đảng, đoàn thể và khối Nhà nước với yêu cầu chất lượng cao. Song ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã rất nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh. Bởi xét cho cùng, những kết quả to lớn, và toàn diện mà tỉnh đạt được chính là kết quả của một bộ máy vận hành tốt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, cho đến sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh vẫn có những mặt còn tồn tại, hạn chế như:  Tại nhiều huyện, nhiều xã, trong nhiều năm liên tục, các phong trào thi đua không bứt phá lên được. Điều này đòi hỏi, công tác cán bộ phải sáng tạo hơn, linh hoạt hơn, tạo được sự cạnh tranh minh bạch để đưa các phong trào bứt phá đi lên. Việc thực hiện tinh giản biên chế còn nhiều khó khăn. Bộ máy vẫn còn cồng kềnh, thừa, thiếu biên chế cục bộ. Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ ở một số ngành, địa phương chưa tuân thủ đầy đủ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, phương pháp, cách làm, nên có trường hợp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ không đồng ý do chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Vì vậy, phải ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải rà lại toàn bộ quy định để thực sự lựa chọn được những cán bộ tốt, tránh tình trạng dư luận không tốt và đơn thư vượt cấp.

Công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, miền núi còn khó khăn, sinh hoạt chi bộ chưa có nhiều đổi mới, nhất là sinh hoạt chi bộ khối cơ quan nhà nước. Toàn tỉnh vẫn còn 12 thôn sinh hoạt ghép. Đây là những điều mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh phải đặc biệt quan tâm, trăn trở tìm biện pháp khắc phục bằng được trong thời gian tới để ngành Tổ chức xây dựng thực sự là chỗ dựa vững chắc, là cánh tay mạnh của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đưa tỉnh phát triển đi lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Bước sang năm 2018, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh đã đề ra tại Nghị quyết số 08 ngày 04/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 74 ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ. Đây là năm được dự báo sẽ có nhiều thuận lợi, nên các mục tiêu tỉnh đề ra rất cao. Hơn nữa, để hoạch định chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh, Thanh Hoá cũng đã xây dựng được quy hoạch phát triển tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040, do tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới BCG của Hoa Kỳ thực hiện, tập trung vào 5 lĩnh vực trụ cột để phát triển. Mục tiêu là đến năm 2030, quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 50 tỷ USD, gấp 8,4 lần quy mô nền kinh tế hiện nay, đây là mục tiêu rất lớn, là khát vọng của tỉnh. Đường hướng đã rõ ràng, Thanh Hoá lại có nền tảng rất cơ bản, cho nên việc có thực hiện được mục tiêu, khát vọng to lớn đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cán bộ trong bộ máy, đòi hỏi ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tính toán nhân lực cho trước mắt và dài hạn, vì thế, đây nhiệm vụ hết sức nặng nề, áp lực.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, điều quan trọng mà đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu ngành tổ chức phải tập trung thực hiện cho bằng được đó là: thiết lập một hệ thống giám sát thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp, đặc biệt là người đứng đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Cán bộ chính là người đem chính sách và  thông tin về mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, của địa phương đến với dân, giải thích cho dân hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân báo cáo lại với cấp uỷ chính quyền để xây dựng chính sách và chỉ đạo, điều hành cho đúng. Nhắc lại khẳng định của Bác Hồ rằng cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý thời gian tới, ngành Tổ chức, xây dựng Đảng của tỉnh phải đánh giá và lựa chọn những nhân tố hăng hái, tích cực trong thực thi nhiệm vụ, có khả năng tạo được sự đột phá để bố trí vào những vị trí chủ chốt vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Trước mắt, trong năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19, Hội nghị Trung ương VI, khoá XII  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” . Đây là công việc khó và hết sức nặng nề, không phải chỉ thực hiện trong năm 2018 mà còn phải làm quyết liệt trong nhiều năm nữa.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục tham mưu thực hiện thật tốt kế hoạch 34 ngày 28/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ.  Đi liền đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4, khoá XII để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ chất lượng, trách nhiệm, tận tuỵ, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng của tỉnh. Tiếp tục tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoàn thiện thể chế trong công tác cán bộ. Tham mưu thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, theo đó, phải xiết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Tăng cường kiểm tra giám sát của cấp uỷ cấp trên với cấp uỷ cấp dưới về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác cán bộ. Trong quá trình làm, mỗi cơ quan, đơn vị phải tự mình soi lại chính mình để tự sửa trước khi tỉnh yêu cầu. Tập trung làm quyết liệt chủ chương tinh giản, biên chế giai đoạn 2017 - 2021, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế trong toàn bộ máy. Tổ chức nghiêm việc xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức vào bộ máy theo đúng quy định để đảm bảo bộ máy chất lượng, hiệu quả, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Thanh Hoá đang trên đà phát triển mạnh, kéo theo nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ rất nặng nề, có nhiều việc của năm 2018 và nhiều việc phải lo cho những năm tiếp theo. Do vậy, toàn ngành phải rất nỗ lực, tập trung sức lực, trí tuệ tìm ra các giải pháp hữu hiệu thì mới có thể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tỉnh giao, quyết định sự bứt phá đi lên của tỉnh trong tương lai./.

Việt Hà –  Hồng Thư