Phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư để phát triển - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư để phát triển

Đăng lúc: 20:11:20 14/11/2017 (GMT+7)

(TTV) - Ngày 14/11, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chung vui ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tại khu dân cư Lăng Thôn, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Xứng đề nghị chi bộ , Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và cộng đồng dân cư phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm để phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống

PH.jpg 

Khu dân cư Lăng Thôn, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống có 186 hộ gia đình với trên 700 nhân khẩu. Những năm qua, khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa ở khu dân cư. Lăng Thôn đã đi đầu trong xã Vạn Thắng về  áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các cây con mới có giá trị kinh tế cao vào trồng trọt, chăn nuôi,  phát triển sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ tiêu dùng và sản xuất. Các gia đình trong làng đã đầu tư cho con em đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, mang lại 50% tổng nguồn thu nhập trong làng; đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng ổn định và khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32 triệu đồng/1 người/1 năm. Hiện khu dân cư chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 4%. Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện quy ước, hương ước, xây dựng khu dân cư không tệ nạn xã hội, hòa giải tốt những mâu thuẫn phát sinh. Cộng đồng dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người già cô đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp. Nhiều năm qua, 100% các cháu trong độ tuổi của thôn được ra lớp, 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 86% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thôn đã có 120 hộ gia đình xây dựng hố xử lý rác thải hữu cơ tại nhà, 100% số hộ dùng nước hợp  vệ sinh, 98% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.

PH2.jpg

Chung vui trong ngày Hội đại đoàn kết toàn dân, khu dân cư Lăng Thôn  quyết tâm phát huy sức mạnh  đoàn kết thực hiện ngày càng tốt hơn 5 nội dung của cuộc vận động “”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước, phát huy nội lực để phát triển kinh tế, tăng số hộ khá giàu, xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc. .

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả tương đối toàn diện và tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội mà Chi bộ, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và nhân dân làng Lăng Thôn,  xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống đã đạt được,  đặc biệt là kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.


Đồng chí Nguyễn Đình Xứng  đề nghị khu dân cư Lăng Thôn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, tạo tiền đề và nội lực để giữ vững và nâng cao chất lượng các thành tựu về phát triển văn hóa, xã hội.


Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho làng và một số gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Lăng Thôn, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống./. 

Phương Thảo- Xuân Trường