56 doanh nghiệp tham gia tích tụ đất đai, sản xuất nông nghiệp - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

56 doanh nghiệp tham gia tích tụ đất đai, sản xuất nông nghiệp

Đăng lúc: 08:34:13 13/01/2018 (GMT+7)

(TTV) - Để hướng đến một nền nông nghiệp sản xuất tập trung, quy mô lớn, cùng với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm gần đây Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo công tác tích tụ đất đai; đồng thời, có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

TT.jpg 

Hiện, toàn tỉnh có 56 doanh nghiệp đã và đang tham gia tích tụ đất đai sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có 16 doanh nghiệp đầu tư thực hiện trên lĩnh vực trồng trọt, với tổng diện tích tích tụ được 431,5 ha, bình quân đạt 27 ha/doanh nghiệp; 38 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực chăn nuôi, với diện tích đất tích tụ được là 668 ha, bình quân đạt 17,5 ha/doanh nghiệp và 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, với diện tích đất tích tụ được là 31 ha.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 11 HTX và 5.861 hộ gia đình, cá nhân đang tham gia tích tụ đất sản xuất nông nghiệp./.

Thanh Thảo