Huyện Lang Chánh khuyến khích phát triển doanh nghiệp - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Huyện Lang Chánh khuyến khích phát triển doanh nghiệp

Đăng lúc: 08:40:37 19/06/2017 (GMT+7)

(TTV) - Huyện Lang Chánh đang tập trung triển khai nhiều cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển., phấn đấu trong năm 2017 thành lập mới 20 thêm doanh nghiệp.

LC.png 

Ngoài việc tập trung rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, định hướng vùng sản xuất hàng hóa; huyện Lang Chánh đã tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống điện, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện có nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện về quỹ đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng để các doanh nghiệp mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh.  Tập trung cải cách hành chính theo cơ chế  một cửa, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh. Với những nỗ lực trên, huyện Lang Chánh phấn đấu năm 2020 có 200 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả./.

Thanh Thảo