Nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật

Đăng lúc: 19:51:53 12/01/2018 (GMT+7)

(TTV) - Sáng 12/1, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; Triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

 nangcao.jpg

Năm 2017, ngành tư pháp đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản. Sở Tư pháp đã tham gia thẩm định 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tham mưu cho UBND tỉnh đưa 1.326 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Đối với hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, năm 2017, các ngành thành viên đã tổ chức hơn 4.400 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người dân;Công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nhấn mạnh: Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2016-2020 và có rất nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy ngành tư pháp tỉnh Thanh Hóa phải tiếp tục chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, ngành tư pháp Thanh Hóa cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tỉnh trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao chất lượng công tác góp ý thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng việc đánh giá tác động của chính sách, bảo đảm việc kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực tham gia giải quyết các vụ việc cụ thể; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin để vừa giảm thiểu kinh phí, nguồn lực vừa có tính lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân; Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực lý lịch tư pháp; Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, phục vụ ho các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Lê Thị Thìn đã trao Cờ thi đua của ngành tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Cơ quan tư pháp tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017”. 

Hồng Tư - Quốc An