Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Quê ngoại

Tác giả: Nhà thơ Lê Minh Hoài

Quê Mẹ

Tác giả: Lưu Đình Long

Bây giờ em ở nơi đâu

(Gửi DTN và tiểu đoàn nữ QGP miền Trung an dưỡng tại Đoàn 585)

Chiều Sầm Sơn

Tác giả: Nhà thơ Tô Nhuần

Về lại xứ Thanh

Sáng tác: Phan Quế

Cây rau ấy

Tác giả: Nhà thơ Huy Trụ

Vua Lê Thánh Tông thăm đồng quê ngoại

Tác giả: Nhà thơ Đào Phụng

Hò sông Mã

Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Ngọc Quế

Cứ về Thanh Hóa một lần

Ghi ở Hàm Rồng

Tác giả: Nhà thơ Mã Giang Lân

Hậu Lộc

Sáng tác: Tố Hữu

Nguyệt Viên

Tác giả: Nhà thơ Cẩm Giang

Kỷ niệm về Thanh

Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Hương Trâm

Về với Sầm Sơn

Tác giả: Hà Hồng Kỳ

Quê mẹ

Tác giả: Lưu Đình Long

Chiều Sầm Sơn

Tác giả: Nhà thơ Tô Nhuần

Hàm Rồng đêm pháo hoa

Tác giả: Mai Ngọc Thanh

Anh có về Thanh Hóa quê em

Sáng tác: Lê Minh Thu

Gửi người sông Mã

Tác giả: Nhà thơ Hữu Kim

Gọi người

Tác giả: Nhà thơ Hữu Kim