Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Quê ngoại

Tác giả: Nhà thơ Lê Minh Hoài

Nông Cống

Tác giả: Tố Hữu

Quê Mẹ

Tác giả: Lưu Đình Long

Bây giờ em ở nơi đâu

(Gửi DTN và tiểu đoàn nữ QGP miền Trung an dưỡng tại Đoàn 585)

Chiều Sầm Sơn

Tác giả: Nhà thơ Tô Nhuần

Hà Trung

Tác giả: Tố Hữu

Tĩnh Gia

Tác giả: Tố Hữu

Hoằng Hoá

Tác giả: Tố Hữu

Quảng Xương

Tác giả: Tố Hữu

Như Xuân

Tác giả: Tố Hữu

Ngọc Lặc

Tác giả: Tố Hữu

Hậu Lộc

Tác giả: Tố Hữu

Cẩm Thuỷ

Tác giả: Tố Hữu

Một giai điệu xứ Thanh

Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Hương Trâm

Ký ức sông

Tác giả: Ngô Xuân Tiếu

Chợ quê

Tác giả: Nguyễn Đức Dục

Làng cò

Tác giả: Nhà thơ Mạnh Lê

Về lại xứ Thanh

Sáng tác: Phan Quế

Bình vôi

Tác giả: Nhà thơ Mạnh Lê

Gặp cụ Tản Đà ở Hàm Rồng

Tác giả: Nhà thơ Đào Phụng

22482694