Báo chí tham gia phản biện xã hội - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Báo chí tham gia phản biện xã hội

Đăng lúc: 21:20:24 18/06/2017 (GMT+7)

(TTV) - Thời gian qua, cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực tham gia phản biện xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 “Nghèo giữa rừng vàng” – đó là nghịch cảnh của người dân vùng lõi rừng đặc dụng tại các Khu Bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mà Đài PT&TH Thanh Hóa đã chỉ ra trong một phóng sự dài, được đông đảo dư luận quan tâm. Phóng sự cũng đã đặt ra vấn đề: cần nhìn lại quan điểm về bảo vệ rừng và việc thực hiện chính sách, cơ chế hỗ trợ người dân vùng lõi rừng đặc dụng.

Rồi thông tin ở Thanh Hóa hiện có 15/23 tàu vỏ sắt trị giá hàng chục tỷ đồng, được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ, vừa đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn đã hư hỏng liên tục, khiến ngư dân lao đao phát trong chương trình Thời sự của Đài PT – TH Thanh Hóa đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thực trạng này đòi hỏi chính quyền các cấp, các ngành chức năng phải nhanh chóng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan để sớm có giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường; đồng thời đảm bảo cho một chính sách lớn, đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng của Nhà nước phát huy hiệu quả tích cực trong thực tiễn.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều minh chứng cụ thể về vai trò, chức năng phản biện xã hội mà các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện một cách tích cực và hiệu quả trong thời gian qua. Thông qua các tác phẩm, cơ quan báo chí đã cung cấp kịp thời, chính xác, khách quan những luận cứ khoa học và đóng góp những quan điểm, chính kiến về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội... đang diễn ra trong đời sống.

Cùng với việc trực tiếp tham gia phản biện xã hội, báo chí còn tạo diễn đàn,  tập hợp được nhiều ý kiến, góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các dự án, đề án, văn bản pháp luật; góp phần làm cho các chủ trương, chính sách ban hành mới phù hợp với quy luật phát triển và ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên sát cánh cùng UB MTTQ các cấp trong việc phản ánh ý kiến của người dân trước những vấn đề bức xúc của xã hội thông qua tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận.

Thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, báo chí đã thực sự trở thành “diễn đàn của quần chúng nhân dân", phát huy quyền dân chủ của nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cẩm Tú – Minh Tâm

Từ khóa bài viết:,
22482647