Tổ chức giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017" - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date