Tổ chức giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017" - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Tổ chức giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017"

Đăng lúc: 08:46:27 07/09/2017 (GMT+7)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”.

Nhằm tiếp tục đẩy mạng việc thực hiện Chỉ thị 18 - CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG ngày 9/1/2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2017, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 260/ KH-UBATGTQG ngày 1/8/2017 về tổ chức giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”.

atgt.jpg
atgt1.jpg
atgt2.jpg
atgt3.jpg
atgt4.jpg
atgt5.jpg
atgt6.jpg 

24004155