Bão số 10 vào Thanh Hóa-Quảng Bình, mạnh nhất trong nhiều năm - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date