Cần sớm hoàn thiện thủ tục để đưa bến phà tại xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa vào hoạt động - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date