Chưa có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác, chế biến đá tại xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date