Công điện số 02 về việc tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date