Lên phương án mở rộng Tân Sơn Nhất về 2 phía Bắc - Nam - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date