Nhiều mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đi vào hoạt động - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date

Nhiều mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đi vào hoạt động

Đăng lúc: 20:23:24 14/11/2017 (GMT+7)

(TTV) - Sau một năm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, nhiều mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đã được xây dựng, đưa vào hoạt động.

MH1.jpg 

Toàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được kiểm soát, giám sát, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và chứng nhận VietGAP/GMP/HACCP; xây dựng 4 chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông – lâm – thủy sản an toàn với sự tham gia của 20 cơ sở, hàng năm cung ứng ra thị trường tiêu thụ khoảng 6.000 tấn gạo, 1.400 tấn rau quả, 180 tấn thịt gia súc, gia cầm, 8 triệu quả trứng gia cầm, 700 tấn thủy sản các loại, 500.000 lít nước mắm và sản phẩm dạng nước mắm; đang nhân rộng và phát triển 18 mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn.

Việc xây dựng, phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn tập trung, các mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đã và đang là cơ sở để nhân rộng các mô hình, từng bước đáp ứng nhu cầu về thực phẩm an toàn của người dân, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 04/NQ-TU.

Cẩm Tú