Banner

Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván — Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2019

Thứ Bảy, 16/11/2019, 08:34 [GMT+7]

(TTV) - Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Uốn ván — Bạch hầu trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bỗ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

  • Thời gian triển khai: Từ tháng 11-12/2019.
  • Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) chiến dịch các cấp: Tháng 11/2019.
  • Rà soát, lập danh sách đối tượng, xây dựng Kế hoạch, tập huấn, đảm bảo trang thiết bị, vắc xin, vật tư tiêm chủng: Trước tháng 11/2019.
  • Tổ chức tiêm chủng: Từ 15/11/2019 - 25/12/2019 (chú ý: Thời gian tổ chức chiến dịch không trùng với thời gian tổ chức tiêm chủng thường xuyên tại mỗi địa phương).
  • Thống kê báo cáo kết quả: Trong thời gian tổ chức tiêm, thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày về BCĐ các cấp và tổng hợp báo cáo bằng văn bản trước ngày 25/01/2020.
  • Phạm vi: Tại 635 xã, phường, thị trấn của 27 huyện, thị xã, thành phó thuộc tỉnh Thanh Hóa. 2. Đối tượng:

-Tất cả trẻ 7 tuổi (sinh năm 2012) bao gồm trẻ đang học lớp 2 trong trường học (kế cả trẻ 7 tuổi học lớp l và trẻ >7 tuổi học lớp 2) và trẻ 7 tuổi ở cộng đồng sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Td không kế tiền sử được tiêm chủng vắc xin Uốn ván, Bạch hầu trước đó; trừ trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng 01 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung.

-Tổng số đối tượng dự kiến cần tiêm vắc xin Td trên địa bàn tỉnh là 66.029 trẻ, trong đó có 12.267 trẻ vùng khó khăn.

Hình thức triển khai:

- Tổ chức triển khai dưới hình thức chiến dịch tiêm chủng bổ sung, tiêm đồng loạt tại 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Địa điểm tiêm:

  • Triển khai tại trường học: Tiêm chủng cho trẻ em học lớp 2 học (kế cả trẻ 7 tuôi học lớp I và trẻ >7 tuổi học lớp 2).
  • Triển khai tại trạm y tế: Tiêm chủng cho trẻ không đi học tại cộng đồng và thực hiện tiêm vét.
  • Triển khai tại các điểm tiêm chủng tại nhà: đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận.

VH/Theo Cổng thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh

.