Banner

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia được đổi tên

Thứ Tư, 01/07/2020, 23:15 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định đổi tên Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn

 

Chăm xóc Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia.
Chăm sóc Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn

Theo đó, đổi tên Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn thuộc Sở Y tế.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2020.

 

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

 

 

.