Banner

Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc

Thứ Bảy, 17/10/2020, 22:13 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, có ý kiến thống nhất bằng văn bản về kết quả trúng tuyển viên chức; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Số lượng cần tuyển dụng: 60 người

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

 

.