Banner

Việt Nam phấn đấu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Thứ Tư, 02/12/2020, 09:12 [GMT+7]

(TTV) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam, với mục tiêu cơ bản chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.  

Chiến lược đã đưa ra 18 chỉ tiêu cụ thể và 11 nhóm giải pháp để thực hiện mục tiêu này.

Trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp như: tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp liên ngành và sự tham gia của cộng đồng vào công tác phòng, chống HIV/AIDS; tiếp tục triển khai mở rộng hơn nữa các giải pháp chuyên môn liên quan đến xét nghiệm, dự phòng, can thiệp giảm hại, điều trị, theo dõi, giám sát, đánh giá dịch; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện được các mục tiêu đã được giao, trong đó có vấn đề về hệ thống, tổ chức cán bộ, cơ chế tài chính phù hợp./.

Theo Bản tin THNM 02/12

.