Banner

Tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Bảy, 16/01/2021, 08:23 [GMT+7]

(TTV)- Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Để kiểm soát lây nhiễm COVID – 19, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân cần ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Các đơn vị chưa tự kiểm tra và cập nhật số liệu trên hệ thống của Bộ Y tế khẩn trương tự chấm điểm và cập nhật số liệu lên hệ thống trước ngày 25/1/2021. Các đơn vị có mức độ an toàn thấp rà soát lại các tiêu chí chưa an toàn, nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề còn tồn tại, tự chấm điểm và cập nhật kết quả lên hệ thống. Định kỳ hàng tháng, các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện đánh giá và cập nhật số liệu lên hệ thống trực tuyến của Bộ Y tế.

Những cơ sở khám, chữa bệnh không thực hiện đánh giá và đăng tải kết quả lên hệ thống, hoặc đã được đánh giá là không an toàn mà không có biện pháp khắc phục, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành kiểm tra và có hình thức xử lý theo quy định.

Theo THNM 16/1/2021

.