Banner

Khởi động dự án Hỗ trợ y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin tại tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Thứ Năm, 08/04/2021, 08:43 [GMT+7]

(TTV) - Tổ chức Project BOM của Hàn Quốc vừa phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa khởi động Dự án Hỗ trợ y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin tại tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Mục tiêu của dự án là cung cấp trang thiết bị phòng đa phương tiện và phòng tin học sử dụng cho phương pháp học trực tuyến tại Thanh Hóa năm 2021. 

 

Dự án Hỗ trợ y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin tại tỉnh Thanh Hóa được triển khai trong 2 năm (2021 – 2022) cung cấp 1 phòng đa phương tiện tại trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa để xây dựng tài liệu giáo dục sức khỏe dựa vào công nghệ thông tin; cung cấp máy tính cho 1 phòng tin học tại trường THCS Quảng Định, huyện Quảng Xương nhằm hỗ trợ chương trình giáo dục sức khỏe dựa vào công nghệ thông tin ở cấp trường; xây dựng các video bài giảng về giáo dục sức khỏe nhằm khuyến khích các trường học thực hiện chương trình giáo dục sức khỏe có chất lượng, làm cơ sở cho các lớp học trực tuyến/học tin học cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế tỉnh Thanh Hóa đều khẳng định tầm quan trọng của y tế học đường đối với học sinh và dự án được triển khai sẽ góp phần nâng cao năng lực hoạt động công tác y tế học đường tại tỉnhThanh Hóa. Các đơn vị cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với tổ chức Project BOM trong việc tổ chức thực hiện Dự án nhằm đạt mục tiêu, hiệu quả cao nhất.

 Theo Kim Dung  - Thanh Văn/Bản tin Thanh Hóa ngày mới 8/4

.