Banner

Hỗ trợ tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các doanh nghiệp, đơn vị

Thứ Hai, 27/09/2021, 20:36 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các doanh nghiệp, đơn vị. Nội dung cụ thể như sau:

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị báo cáo danh sách cán bộ, công nhân viên, người lao động đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid19 về UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi đóng trụ sở, làm cơ sở để tổng hợp, bố trí lịch tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14327/UBND-VX ngày 16 tháng 9 năm 2021. Đối với các doanh nghiệp có Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đề nghị báo cáo danh sách tiêm vắc xin về CDC Thanh Hóa để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Y tế hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, rà soát danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đề nghị tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị; căn cứ thực tế nguồn vắc xin được Bộ Y tế giao và các nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng ưu tiên để giải quyết theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.