Banner

Triển khai chiến dịch tiêm vắc - xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 9 năm 2021

Chủ Nhật, 26/09/2021, 08:43 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện Kế hoạch số 183 ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai tiêm vắc - xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021. Căn cứ lượng vắc - xin được Bộ Y tế phân bổ cho đợt này là 58.500 liều vắc - xin Pfizer và để chủ động tổ chức công tác tiêm chủng vắc - xin phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc - xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 9 năm 2021 với các nội dung sau:

 

Yêu cầu lựa chọn đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc - xin phòng Covid-19; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc - xin phòng COVID - 19 năm 2021-2022; Kế hoạch số 183/KH - UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và thực tế tình hình công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, công bằng trong lựa chọn đối tượng ưu tiên và hướng dẫn chuyên môn về tiêm chủng của Bộ Y tế.

Đảm bảo an toàn tiêm chủng, an toàn về sức khỏe và các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID - 19 ở các điểm tiêm chủng cho người tiêm và người được tiêm vắc xin.

Đối tượng tiêm vắc - xin

Các đối tượng theo kế hoạch số 183 / KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tình Thanh Hóa năm 2021, trong đó ưu tiên tiêm phòng vắc - xin cho người lao động thuộc các loại hình kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ cao sau đây:

- Lái xe, phụ xe vận hành và hàng hóa;

- Người làm việc trong các dịch vụ ăn uống, uống; cà phê; giải khát;

- Người bán hàng tại các siêu thị, siêu thị, trung tâm thương mại; người bán hàng rong; người đi giao hàng;

- Người làm trong các cơ sở cắt tóc, gội đầu, phòng tập Gym, Yoga.

Phạm vi triển khai: Triển khai đồng loạt tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian: Triển khai tiêm ngay khi vắc - xin được phân bổ về địa phương và hoàn thành tiêm chủng trong vòng 03 ngày.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn nào thì đăng ký về Thường trực phòng chống dịch vụ cấp huyện đó.

Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện tổng hợp đối tượng là: Lái xe, phụ xe vận tải và hàng hóa; người làm trong các cơ sở dịch vụ ăn,  uống; cà phê; giải khát; người bán hàng tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; người bán hàng rong; người giao hàng; người làm trong các cơ sở cắt tóc, gội đầu, bể bơi, phòng tập Gym, Yoga và các đối tượng theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm vắc - xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo từng nhóm ưu tiên, cụ thể từng cơ quan, đơn vị, tổ chức ... làm căn cứ để xây dựng kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn và gửi báo cáo đối tượng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bằng văn bản và thông qua thư điện tử: tiemchungmorongthanhhoa@gmail.com trước ngày 28/9/2021.

Trung tâm Kiếm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp, theo dõi, quản lý đối tượng và đề xuất phân bổ vắc - xin, báo cáo Sở Y tế bằng văn bản và thông qua thư điện tử: nghiepvuy.th@gmail.com chậm nhất trước 12h00, ngày 29/9/2021.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa

.