Banner

Hỗ trợ BHYT cho người dân vùng kinh tế-xã hội khó khăn

Thứ Bảy, 27/11/2021, 18:29 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, số người được ngân sách nhà nước đóng BHYT của tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm 334.540 người, bằng 8,28% dân số. Đây là một trong những thách thức cho lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

 

Theo tính toán, nếu áp dụng chính sách mới, tỷ lệ dân số tham gia BHYT chung trên địa bàn toàn tỉnh sẽ giảm từ 87,5% xuống chỉ còn 79,22%. Trong khi đó, các đối tượng được hỗ trợ cấp BHYT miễn phí đều có điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, dù được tuyên truyền, vận động thì khó có thể tham gia trở lại.

Trước tình hình trên, ngày 30/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 865, chủ trương hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT từ ngày 4/6/2021 đến ngày 31/12/2021 cho một số đối tượng gồm: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 thuộc 17 huyện, thị xã: Nghi Sơn, Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Yên Định. Tuy nhiên, đây chỉ là hỗ trợ tạm thời. Để tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi cho người dân tiếp tục tham gia BHYT, hiện nay BHXH tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các địa phương tuyên truyền cho người dân tham gia BHYT bằng hình thức BHYT hộ gia đình để giảm mức đóng, đồng thời lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện để chuyển sang cấp thẻ BHYT được Nhà nước hỗ trợ như cận nghèo, người cao tuổi, học sinh, sinh viên...

Theo Lê Nụ/ Bản tin 18h30 ngày 27/11/2021

 

.